Wilujeng Sonten , monggo pinarak. Punika situs jawi, ndherek sakedhik ngeleluri budhaya jawi... Nuwun

Wekdal: 03:09 pm
Selasa Pon
6 Pasa 1956
Warsa Hak
Wuku Menahil
Mangsa Kasadasa

dhandies

Whatsapp hape No Hape hape

Monggo kawula aturi sami-sami
midhangetaken tembang Kebogiro punika..
Nuwun

Ndherek ilining warih.. Pasrah marang mungguhing Pangeran ingkang amurba wisesa... Wilujeng Sonten ..