Ndherek ilining warih.. Pasrah marang mungguhing Pangeran ingkang amurba wisesa... Wilujeng Dalu ..

Wekdal: 10:03 pm
Selasa Kliwon, 22 Sawal 1955
Warsa Alif
Wuku Julungwangi
Mangsa Sadda (12 Mei - 21 Jun)

dhandies
Whatsapp hape No Hape hape

Monggo kawula aturi sami-sami
midhangetaken tembang Kebogiro punika..
Nuwun