Ndherek ilining warih.. Pasrah marang mungguhing Pangeran ingkang amurba wisesa... Wilujeng Enjang ..

Wekdal: 08:57 am
Sabtu Pon, 22 Sura 1956
Warsa Hak
Wuku Maktal
Mangsa Karo (02 Agt - 24 Agt)

dhandies
Whatsapp hape No Hape hape

Monggo kawula aturi sami-sami
midhangetaken tembang Kebogiro punika..
Nuwun