Wilujeng Sonten , monggo pinarak. Punika situs jawi, ndherek sakedhik ngeleluri budhaya jawi... Nuwun

Wekdal: 03:07 pm
Minggu Wage
10 Jumadilawal 1956
Warsa Hak
Wuku Warigalit
Mangsa Kanem

dhandies
Whatsapp hape No Hape hape

Monggo kawula aturi sami-sami
midhangetaken tembang Kebogiro punika..
Nuwun

Ndherek ilining warih.. Pasrah marang mungguhing Pangeran ingkang amurba wisesa... Wilujeng Sonten ..