Wilujeng Enjang , monggo pinarak. Punika situs jawi, ndherek sakedhik ngeleluri budhaya jawi... Nuwun

Wekdal: 08:56 am
Selasa Kliwon
11 Mulud 1957
Warsa Jimawal
Wuku Tambir
Mangsa Kapat

dhandies

Whatsapp hape No Hape hape

Monggo kawula aturi sami-sami
midhangetaken tembang Kebogiro punika..
Nuwun

Ndherek ilining warih.. Pasrah marang mungguhing Pangeran ingkang amurba wisesa... Wilujeng Enjang ..