Wilujeng Siang , monggo pinarak. Punika situs jawi, ndherek sakedhik ngeleluri budhaya jawi... Nuwun

Wekdal: 01:18 pm
Jumat Kliwon
13 Ruwah 1957
Warsa Jimawal
Wuku Sungsang
Mangsa Kawolu

dhandies

Whatsapp hape No Hape hape

Monggo kawula aturi sami-sami
midhangetaken tembang Kebogiro punika..
Nuwun

Ndherek ilining warih.. Pasrah marang mungguhing Pangeran ingkang amurba wisesa... Wilujeng Siang ..