List Shoutbox
Wiek [Saiya] : Alhamdulillah.. kabar baek om... #sungkem
geni [Master Wong] : piye kabare kang?
Miu : Hai jg
[Fresh]
(25.08.22 | 00:44)
jeno
Mozilla 5.0
162.158.170.112
hai hai
(25.08.22 | 00:41)
sopir gulo
Mozilla 5.0
172.70.189.79
Wew wew
(13.05.21 | 05:55)
Saiya
Mozilla 5.0
162.158.165.15
Minal aidzin wal faizin
(3.03.21 | 23:00)
Pingkan
Mozilla 5.0
123.253.235.8
Apa kbr dunia
(28.02.21 | 05:28)
Dr.John
OpMin 50.0.2254 [Mozilla]
141.0.8.26
suuutt 😁
[<<] 1 [2] 3 [>>]
[2/3/13]

« Home
© dhandies.com