List Shoutbox
Wiek [Saiya] : Alhamdulillah.. kabar baek om... #sungkem
geni [Master Wong] : piye kabare kang?
Miu : Hai jg
[Fresh]
(5.08.23 | 07:56)
Wiek [Saiya]
Mozilla 5.0
172.70.147.58
Alhamdulillah.. kabar baek om... #sungkem
(1.08.23 | 18:20)
geni [Master Wong]
OpMin 70.0.2254 [Mozilla]
172.70.142.9
piye kabare kang?
(1.07.23 | 17:04)
Miu
Mozilla 5.0
108.162.227.125
Hai jg
(27.01.23 | 22:44)
Guest
Mozilla 5.0
162.158.162.135
Hi ev body..
(31.08.22 | 07:12)
kiprut
Mozilla 5.0
172.70.147.146
hai hai jg..
[<<] [1] 2 3 [>>]
[1/3/13]

« Home
© dhandies.com